חבילות שעות במודל ססיות

הזמנת קליניקה / חדרי טיפול על בסיס ססיות

ססיה

ארבע שעות קבועות בשבוע​
725 ארבע שעות בשבוע
 • חדר קבוע
 • מחיר שעתי של 42 ₪
 • המחיר כולל מע”מ

ססיה

חמש שעות קבועות בשבוע
825 חמש שעות בשבוע
 • חדר קבוע
 • מחיר שעתי של 36 ₪
 • המחיר כולל מע”מ

ססיה

שבע שעות קבועות בשבוע
925 שבע שעות בשבוע
 • חדר קבוע
 • מחיר שעתי של 31 ₪
 • המחיר כולל מע”מ
מומלץ

יום עבודה מלא

1400 יום עבודה מלא
 • חדר קבוע
 • מחיר שעתי של 27 ₪
 • המחיר כולל מע”מ

חדר קבוצות

שעתי
120 לשעה
 • חדרים מרווחים
 • אפשרות לכיסאות / מזרונים / כריות
 • המחיר כולל מע”מ