חבילות שעות במודל ססיות

הזמנת קליניקה / חדרי טיפול על בסיס ססיות

ססיה

ארבע שעות קבועות בשבוע​
725 ארבע שעות בשבוע
  • חדר קבוע
  • המחיר כולל מע”מ

ססיה

חמש שעות קבועות בשבוע
850 חמש שעות בשבוע
  • חדר קבוע
  • המחיר כולל מע”מ

ססיה

שבע שעות קבועות בשבוע
925 שבע שעות בשבוע
  • חדר קבוע
  • המחיר כולל מע”מ
מומלץ

יום עבודה מלא

1400 יום עבודה מלא
  • חדר קבוע
  • המחיר כולל מע”מ