חבילת שעות במודל כרטיסיות

חבילת היכרות

חמש שעות
375 חמש שעות
  • שעה אחת למצטרפים חדשים
  • לפי 75 ₪ לשעה
  • המחיר כולל מע”מ

כרטיסיה

עשר שעות
650 עשר שעות
  • שעתיים חינם למצטרפים חדשים
  • לפי 65 ₪ לשעה
  • המחיר כולל מע”מ

כרטיסיה

שלושים שעות
1550 שלושים שעות
  • שעתיים חינם למצטרפים חדשים
  • לפי 52 ₪ לשעה
  • המחיר כולל מע”מ
מומלץ