חבילת שעות במודל כרטיסיות

חבילת היכרות 5

חמש שעות
375 חמש שעות
  • שעה אחת למצטרפים חדשים
  • המחיר כולל מע”מ

כרטיסיה 10

עשר שעות
680 עשר שעות
  • שעתיים חינם למצטרפים חדשים
  • המחיר כולל מע”מ

כרטיסיה 30

שלושים שעות
1650 שלושים שעות
  • שעתיים חינם למצטרפים חדשים
  • המחיר כולל מע”מ
מומלץ

כרטיסיה 50

חמישים שעות
2400 חמישים שעות
  • שעתיים חינם למצטרפים חדשים
  • המחיר כולל מע”מ

כרטיסיה 100

מאה שעות
4600 מאה שעות
  • שעתיים חינם למצטרפים חדשים
  • המחיר כולל מע”מ