You are currently viewing המחיר הוא לא הכל

המחיר הוא לא הכל

לא פחות חשוב הוא נושא התשלום. כיצד תתבקשו לשלם על השירות שתקבלו. במחיר לפי שעה או במחיר על פי ססיות? וכמה שעות מוגדרות ומוכלות בתוך הססיות ? כמה תשלומים ובאיזה תאריך ירדו התשלומים שלכם?
והכי חשוב האם קיבלתם חשבונית מס? כי ככה ההוצאה תהיה מוכרת.
והמיסוי שלכם יקטן.
אז חשוב שתבדקו / תתיעצו, לפעמים חושבים שמשלמים יותר אבל זה יוצא פחות ולהיפך.