You are currently viewing יחסינו לאן

יחסינו לאן

האם בעל הקליניקה הוא מטפל בעצמו ? כך שייתכן שהבקשות שלכם יתקבלו בהבנה ואהדה ? ובכלל לעיתים כדאי לבדוק עד כמה אתם מתחברים לבעל הקליניקה בפשטות ובקלות.
האם יש ביכולתכם להביא ציוד משלכם ? כזה שגורם לכם להרגיש בבית ושייכים? ובוודאי נותן אופי ואישיות לשהיה שלכם במקום?
כי בסך הכל מדובר במערכת יחסים שיכולה להמשך תקופה ארוכה.
והכי כיף לעבוד במקום שמבינים אותך.