You are currently viewing יחסינו לאן

יחסינו לאן

האם בעל הקליניקה הוא מטפל בעצמו ? כך שייתכן שהבקשות שלכם יתקבלו בהבנה ואהדה ? ובכלל לעיתים כדאי לבדוק עד כמה אתם מתחברים לבעל הקליניקה בפשטות ובקלות.
האם יש ביכולתכם להביא ציוד משלכם ? כזה שגורם לכם להרגיש בבית ושייכים? ובוודאי נותן אופי ואישיות לשהיה שלכם במקום?
כי בסך הכל מדובר במערכת יחסים שיכולה להמשך תקופה ארוכה.
והכי כיף לעבוד במקום שמבינים אותך.

כתיבת תגובה